Smart-Site for Life | Stemformulier


In samenwerking met de studenten Communicatiemanagement van de Hogeschool PXL organiseren wij een Smart-Site for Life actie: wij geven 4 GRATIS Smart-Sites of Smart-Blogs weg aan 4 goede doelen! Alle stemmen zijn nu binnen en worden geteld. Volg live de prijsuitreiking op 21 december tussen 08:00 en 09:00 vanuit de PXL.

Ben Lambrechts & gouverneur Herman Reynders zullen de prijsuitreiking presenteren. Scroll naar beneden en leer alle goede doelen kennen.


Wat is een Smart-Site?


Een Smart-Site wordt volledig samengesteld met behulp van Google diensten. U kan via een app op uw smart-phone, per mail of via computer nieuwe berichten plaatsen die dan met 1 druk op de knop automatisch gepost worden op al uw social media en in een geautomatiseerde nieuwsbrief uitgestuurd worden. U kan met het label 'nieuwsbrief' aangeven of er effectief een nieuwsbrief mag vertrekken.

Bekijk hier enkele getuigenissen en referenties van klanten die gebruikmaken van onze strategie:

Leer de goede doelen kennen 


Sint-Vincentius Maasmechelen


Het Sint-Vincentius in Maasmechelen maakt en verdeelt voedsel- en kledingpakketten. Het voedsel wordt aangeleverd door de voedselbank en door de winkels zelf, Sint-Vincentius Maasmechelen zorgt op zijn beurt dat het voedsel bij de juiste mensen - inwoners van Maasmechelen met weinig of zelf geen middelen om zelf voedsel en kledij te kopen - terechtkomt. En dat aantal zal in de toekomst alleen maar stijgen. Daarom hebben zij uw hulp nodig!

VZW Natuurpunt - Recycleren voor Natuurpunt


Natuurpunt organiseert in samenwerking met Out of Use, Umicore en Recupel een permanente, grootschalige inzamelactie van gsm-toestellen en IT-materiaal bij organisaties en bedrijven. Elke werkende smartphone, laptop of computer levert een boom en de nodige m² grond op. Per 4 oude gsm’s kan Natuurpunt ook een boom en bijhorende m² grond aankopen.
Een boom en bijhorende m² grond is 4 euro waard. Onze partner Out of use verwerkt het oude IT materiaal en schenkt een deel van de waarde aan Natuurpunt.

Spel VZW 


SPEL vzw heeft als doel het welbevinden van kinderen en jongeren te verbeteren. SPEL gaat steeds te werk in hun directe en vertrouwde omgeving, zoals scholen en asielcentra. Tijdens individuele en klassikale sessies gaan ze aan de slag met hetgeen kinderen en jongeren bezighoudt en waarover zij zich zorgen maken. De SPEL-begeleiders werken aan de hand van drama- en muziekactiviteiten. Op deze manier wil SPEL de draagkracht en veerkracht van kinderen en jongeren vergroten, ernstige gedragsproblemen en emotionele problemen voorkomen en/of signalen hiervan vroegtijdig opsporen.

VZW Basis


Wij zien het als onze opdracht om mensen uit hun isolement trachten te halen.
Dit houdt in dat wij hen stapsgewijs een ander dag- of leefritme proberen aan te bieden. We proberen hun vicieuze cirkel te doorbreken en werken samen aan een sociaal bestaan.
Door ons aanbod van eenvoudige en dagdagelijkse bezigheden werken wij aan de psycho-sociale rehabilitatie van onze deelnemers.
Dit doen wij aan de hand van ons aanbod van arbeid op maat, vormingen, ontspannings- en vrije tijdsactiviteiten, ontmoeting, … Om dit alles op een goede manier te kunnen begeleiden richten wij onze begeleiding op de ondersteuning van het herstelproces van de cliënt.

Evenwicht tussen arbeid en zorg

Iedereen die naar vzw BASIS komt krijgt begeleiding aangeboden op het vlak van arbeid en zorg. Het is bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het normaal economisch arbeidscircuit. De verhouding tussen deze twee componenten ligt voor iedere persoon anders. De begeleiding maakt samen met de deelnemers de balans op van werkpunten, mogelijkheden en beperkingen. Vervolgens wordt er een Persoonlijk OntwikkelingsPlan opgesteld om de te bereiken doelen tastbaar te maken.

G-team Eéndracht Mechelen aan de Maas


"G" staat voor gehandicapt, maar ook voor geïntegreerd, gelijkwaardig, gescoord, gewonnen en zeker ook genieten en gelukkig. Een G-team is een sportteam voor personen met een verstandelijke beperking dat geïntegreerd wordt in een reeds bestaande sportvereniging/club.

Eéndracht Mechelen a/d Maas is een G-voetbalteam dat aangesloten is en geïntegreerd wordt in de bestaande voetbalclub Eendracht Mechelen a/d Maas.
Het team wordt daar met veel enthousiasme, steun en warmte ontvangen. Zij bieden ons de mogelijkheid om gebruik te maken van hun accommodatie (terrein, kleedkamers, douches, kantine, wedstrijduitrusting) om tijdens het voetbalseizoen wekelijks voetbaltrainingen te organiseren voor onze leden en om tussendoor wedstrijden te spelen ( afhankelijk van het aantal ploegen in de reeks waar wij ingedeeld worden). De helft van dit aantal wedstrijden wordt in Maasmechelen gespeeld, de andere wedstrijden op verplaatsing.

Wandeling tegen Dementie


Wandeling Tegen Dementie organiseert jaarlijks een wandeling tegen dementie. De opbrengst van deze wandeling gaat integraal naar het onderzoeksteam van prof. dr. Rik Vandenberghe en het Alzheimer Research Centre van de KU Leuven. Tijdens de wandeling, die doorgaat in augustus, kunnen deelnemers genieten van sprekers, hapjes en tapjes, en een mooie omgeving.

VZW Homie 


Hasselaar Musti Onlen wil dakloze jongeren die in de stad rondhangen, opvangen in een stacaravan die hij zelf gaat renoveren. “Ik ben enorm trots op mijn nieuwe project vzw Homie”, zegt Musti. “Ik wil de caravan gebruiken als extra opvangplaats voor vier jonge daklozen tussen 18 en 25 jaar. En daarnaast kan het een rust- en bezinningsoord worden waar daklozen even op krachten kunnen komen.”

VZW Oscar


VZW OSCAR is een huiselijke opvang voor FIV+ zwerfkatten, een retreat waar ze op eigen tempo kunnen bekomen van het zware straatleven en vanwaaruit ze als zelfzekere gelukkige katten herplaatst worden.
Hun voornaamste doel is opvang en herplaatsing van zwerfkatten besmet met het FIV virus. Omdat deze doelgroep elders nog te vaak euthanasie wacht, is ons secundaire doel bewustmaking: FIV is geen doodvonnis. Met de juiste verzorging kunnen deze diertjes nog een lang en gelukkig leven leiden.

VZW Apopo


APOPO is een Belgische humanitaire organisatie die Afrikaanse ratten opleidt om landmijnen en tbc op te sporen. Ze benutten de fenomenale reukzin van een dier dat in een niet zo gunstig daglicht staat en verrichten er heldendaden mee: Getraind op de geur van het explosief TNT, negeert ze reeds ontplofte munitie of bomscherven (in tegenstelling tot metaaldetectie door mensen).

G-Basket Zolder


G-Basket Zolder is als G-basketteam aangesloten in de basketclub van KBBC Zolder. Het G-team is volledig geïntegreerd in de ploeg.

3 Giraffen VZW 


In Congo gaan op dit ogenblik wellicht slechts 25 % van de kinderen naar school (Peter Verlinden). Leerkrachten krijgen van de staat amper loon uitgekeerd: zo ‘n kleine 50€/maand. Dus moeten de ouders financieel bijdragen om het loon van de leerkrachten te kunnen betalen. Hoe kan je een land opbouwen met generaties ongeschoolde mensen? Onderwijs is een essentiële pijler in de ontwikkeling van het land. Geschoolde mensen zullen beter in staat zijn bij te dragen aan de wederopbouw van hun land.
Drie giraffen, een enthousiast team dat fondsen wil werven om projecten in scholen in Zuid-Kivu te realiseren.